Devlet Destekli Alacak Sigortası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet Destekli Alacak Sigortası, küçük ve orta ölçekli işletmelere özel, bu işletmelerin vadeli satışlarından doğan alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Hangi Alacaklar Teminat Altındadır?
• Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar,
• Vadeli faturalı satışlar,
• Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb.) yapılan satışlar.

Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacaktır

Kimler Faydalanabilir?
• 2019 yılı net satışları 125 Milyon TL yi aşmayan gerçek ve tüzel tüm işletmeler
• Sigorta Başvuru tarihinden en az İki Yıl önce kurulan İşletmeler
• ORYM Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan,
• Basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler,
• Vergi ve SGK borcu olmayan veya yapılandırmış olan işletmeler (Başvuru esnasında, GİB ve SGK sistemi tarafından otomatik sorgulama yapılmaktadır)